Раздел Розділ 2. Прості речовини метали і неметали. § 15. Ферум. Залізо