Раздел Розділ 1. Початкові хімічні поняття. § 5. Поняття про структурні частини речовини. Хімічний елемент