171. § 20. Виконання навчальних індивідуальних проектів