Раздел § 9. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання