Раздел РОЗДІЛ 3. Алгоритми з повторенням та розгалуженням. § 9. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання