Раздел 3.1. Повторення (цикл). Алгоритми з повторенням