Раздел І ожива історія народу. Василь Голобородько