143. 18. Тотожні перетворення виразів, які містять квадратні корені