65. Тема 1. Рельєф, тектонічна та геологічна будова, мінеральні ресурси