Раздел Розділ 3. Природні умови і ресурси України. Тема 6. Тваринний світ України