Раздел Розділ 3. Природні умови і ресурси України. Тема 7. Ландшафти України