Раздел 22. Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику