184. Розділ 4. Тригонометричні функції гострого кута. Обчислення прямокутного трикутника