51. § 6. Теорема Фалеса. Середні лінії трикутника і трапеції