Раздел Розділ 2. Подібність трикутників. Теорема Піфагора. § 12. Подібність прямокутних трикутників