Раздел Розділ 3. Многокутники. Площі многокутників. §18. Застосування площ