Раздел Додатки. Додаток 3. Таблиця значень тригонометричних функцій