Раздел Розділ 3. Многокутники. Площі многокутників. § 15. Многокутник та його властивості