Раздел Розділ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ. § 16. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника