Раздел Розділ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ. § 18. Обчислення значень sin α, cos α та tg α