Раздел § 4. Подібність трикутників. 16. Теорема про медіани трикутника. Теорема про бісектрису трикутника