Раздел § 13. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРЯМОКУТНИХ ТРИКУТНИКІВ. ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ