Тема 2. Основні класи неорганічних сполук

 1. § 7. Поняття про оксиди

 2. § 8. Поняття про кислоти

 3. § 9. Здатність металів витискувати водень із кислот. Витискувальний ряд металів

 4. § 10. Поняття про солі

 5. § 11. Поняття про основи

 6. § 12. Взаємодія оксидів із водою. Гідрати оксидів

 7. § 13. Загальні властивості оксидів. Класифікація оксидів

 8. § 14. Оксиди в природі. Використання оксидів

 9. § 15. Класифікація кислот. Загальні хімічні властивості кислот

 10. § 16. Добування хлоридної кислоти та її властивості

 11. § 17. Хімічні властивості основ

 12. § 18. Поняття про амфотерні гідроксиди. Використання основ

 13. § 19. Хімічні властивості солей

 14. § 20. Солі в природі. Застосування солей

 15. § 21. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і солей

 16. § 22. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

 17. § 23. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, обєму, кількості речовини реагентів та продуктів реакції

 18. § 24. Значення експериментального методу дослідження в хімії

 19. § 25. Рішення експериментальних завдань