Раздел РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук. § 6. Властивості оксидів