Раздел РОЗДІЛ 2. Основні класи неорганічних сполук. Практична робота 2. Розв'язування експериментальних задач