Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 38. Хімічні властивості солей