Раздел РОЗДІЛ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини. §17. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок