Раздел § 2. Фізичні і хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій