Раздел Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. § 34. Поняття про солі