Раздел Тема 4. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 23. Одержаввя оксидів