Раздел Тема 2. ХІМІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК І БУДОВА РЕЧОВИНИ. § 9. Ковалениний полярний і неполярвиі! зв' язок