Раздел РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ. § 28. Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини