Раздел РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК. § 38. Взаємодія основних оксидів з кислотними оксидами. Поширеність оксидів у природі