Раздел 2.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕ РИС ТИКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ