Раздел 6.8. ВІДОБРАЖЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАСОБАМИ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ