Раздел Розділ 10. Розв’язування компетентнісних задач. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів