Раздел РОЗДІЛ 5. Основи подійно-та об'єктно-орієнтованого програмування