Раздел РОЗДІЛ 8. Розв'язування компетентнісних задач