Раздел РОЗДІЛ 3. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ. 10. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків