Раздел 2. Практична робота 1. Роз'язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних