Раздел РОЗДІЛ 7. ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ЧИСЛОВИХ ДАНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА. 34. Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри