Раздел РОЗДІЛ 3. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТОВИХ ДАНИХ. 7. Текстовий документ і його об'кти