Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ. § 7. ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ