Раздел Тема 6. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ. 64. Виражальні можливості ускладнених речень