Раздел Просте двоскладне речення. § 7. Тире між підметом і присудком