Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 4. Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова