Раздел Тема 11. СХІДНИЙ СВІТ. § 26. Особливості розвитку цивілізацій Сходу