Раздел Тема 11. СХІДНИЙ СВІТ. Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою