54. § 7. Зародження культури бароко. Становлення нової європейської науки