Раздел Самостійна робота 13. Геометрична прогресія