Раздел Розділ 2. Квадратична функція. § 10. Найпростіші перетворення графіків функцій